Plundra inte i Höganäs!

Låt pengarna stanna i Höganäshem!

De styrande politikerna i Höganäs kommun vill plocka ut 4 miljoner kronor från vårt allmännyttiga bostadsbolag Höganäshem, för att täcka upp ett underskott i den kommunala budgeten – skriv under och stoppa plundringen i Höganäs!

Hyresgästföreningen tycker att pengarna istället ska stanna hos Höganäshem och användas till satsningar på nya bostäder och fastighetsunderhåll. I dessa tider av Corona-pandemins härjningar då många hyresgäster drabbas skulle pengarna också kunna användas till hyreslättnader inför nästa år.

Dubbelbeskattning 

Kommunens kostnader är något som ska betalas på lika villkor av alla som bor i Höganäs  – inte bara av hyresgäster i Höganäshem. Det blir en orättvis dubbelbeskattning eftersom det är pengar som Höganäshem hyresgäster redan har betalat via sin hyra, något som varken villaägare eller bostadsrättsinnehavare behöver betala. 

Stark allmännytta

Det är bra med en stark allmännytta och Höganäshem är ett viktigt verktyg när det gäller kommunens bostadsförsörjning. De har ett särskilt ansvar som privata bolag inte har. Höganäshem ska inte drivas av vinstmaximering för att täcka upp politikernas budgetunderskott utan har som uppdrag att bygga, erbjuda bra bostäder till rimlig hyra och ge bra service till sina hyresgäster.

Nej till vinstuttag från Höganäshem – protestera du också!

Vi kräver att politikerna lyssnar på oss hyresgäster och röstar nej till Höganäs kommuns förslag om vinstuttag på 4 miljoner. 

Vi behöver DIN hjälp för att påverka politikerna fram till dess genom att skriva under vår namninsamling. Listan med namn överlämnas till ansvariga politiker i samband med fullmäktigemötet. Om du också vill att pengarna ska stanna hos Höganäshem, skriv då under du också! 

Skriv under namninsamlingen

Inte medlem i Hyresgästföreningen än?

Vi arbetar för allas rätt till ett hem, till en rimlig kostnad. Som medlem har du en stark och kunnig organisation som stöttar dig i ditt engagemang, förhandlar hyran och hjälper dig med hyresjuridisk rådgivning om det behövs. Bli medlem här!